جدید ترین تخفیف های امروز

-۲%
در انبار موجود نمی باشد

مبل راحتی

مبل مارشال

۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : مارشال کد مبل : kenz101 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان کف کار : ۳۵ ویژه پارچه : چرم پارچه – نانو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (هفت نفره ) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%

مبل راحتی

مبل چستر نیو

۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : چستر نیو کد مبل : kenz102 نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان کف کار : ۳۵ ویژه پارچه : ماریو نانو چرم نفرات : ۱+۱+۳+۳ سایر : لمسه دوزی دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%

مبل راحتی

مبل لمینت

۲۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : لمینت کد مبل : kenz104 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب سوپر راش گرجستان کل بدنه : HR ویژه پارچه : برند سافت و قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۳+۳ سایر :قسمت گردنی پشت کار مکانیزم دار ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%

مبل راحتی

مبل کرال

۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : کرال کد مبل : kenz105 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان کف کار : ۳۵ ویژه پارچه : چرم پارچه – ماریو چرم نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره ) سایر :... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%

مبل راحتی

مبل لایزا

۱۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : لایزا کد مبل : kenz106 نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان کف کار : ۳۵ ویژه پارچه : ماریو نانو چرم (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره) سایر : لمسه دوزی دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%

مبل راحتی

مبل شینو

۱۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : شینو کد مبل : kenz107 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب سوپر راش گرجستان کل بدنه : ۳۵ ویژه پارچه : برند آردین و قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره) سایر :لمسه کار دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%

مبل راحتی

مبل سلیقه

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : سلیقه کد مبل : kenz108 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب سوپر راش گرجستان کل بدنه : ۳۵ ویژه پارچه : برند سافت و قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قبل تغییر به نفرات) سایر :فنر کشی انجام شده در مبل از نوع پاکتی ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%

مبل راحتی

مبل کوهسار

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : کوهسار کد مبل : kenz109 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی قابل تغییر به راش کل بدنه : یورولوکس ۳۵ پارچه : قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قبل تغییر به نفرات) سایر : چستر لمسه دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%

مبل راحتی

مبل چستر ترک

۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : چستر ترک کد مبل : kenz110 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پایه و نما جلو دسته : رزینگ کل بدنه : یورولوکس ۳۵ پارچه : قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قبل تغییر به نفرات) سایر : چستر لمسه دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل راحتی

مبل لاویز

۲۰,۴۴۸,۰۰۰ تومان

مدل مبل : لاویز کد مبل : kenz111 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی نشیمن کار : یورولوکس ۳۵ پارچه : برند ماریو و قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قابل تغییر به نفرات) سایر :.... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل روژان

۱۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : روژان کد مبل : kenz112 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی کف کار : ۳۵ ویژه پارچه : چند پارچه (نانو) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قابل تغییر) سایر :... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل وینتو

۱۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : وینتو کد مبل : kenz113 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی نشیمن کار : ۳۵ ویژه پارچه :   سافت چینی (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قابل تغییر) سایر :... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۱۳%
جدید

مبل راحتی

مبل مارشال

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : مارشال کد مبل : yeldiz101 کیفیت : کارگاهی درجه ۱ تولیدی:یلدیز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار:۳۰کیلویی ویژه(قابل تغییر) پارچه : zx (قابل تغییر) رنگ پارچه:طوسی روشن (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قابل تغییر) سایر :کلیه اتصالات بدنه پیچ ۷سانت ام دی اف ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۱۳%
جدید

مبل راحتی

مبل مارشال

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : مارشال کد مبل : yeldiz102 کیفیت : کارگاهی درجه ۱ تولیدی:یلدیز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار:۳۰کیلویی ویژه(قابل تغییر) پارچه : zx (قابل تغییر) رنگ پارچه:قهوه ایی تیره (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قابل تغییر) سایر :کلیه اتصالات بدنه پیچ ۷سانت ام دی اف ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۱۲%
جدید

مبل راحتی

مبل مارشال

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : مارشال کد مبل : yeldiz103 کیفیت : کارگاهی درجه ۱ تولیدی:یلدیز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار:۳۰کیلویی ویژه(قابل تغییر) پارچه : zx (قابل تغییر) رنگ پارچه: پرتقالی (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قابل تغییر) سایر :کلیه اتصالات بدنه پیچ ۷سانت ام دی اف ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۱۱%
جدید

مبل راحتی

مبل مارشال

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : مارشال کد مبل : yeldiz104 کیفیت : کارگاهی درجه ۱ تولیدی:یلدیز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار:۳۰کیلویی ویژه(قابل تغییر) پارچه : zx (قابل تغییر) رنگ پارچه:فیروزه ایی (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قابل تغییر) سایر :کلیه اتصالات بدنه پیچ ۷سانت ام دی اف ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۸%
جدید

مبل راحتی

مبل راشل

۱۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : راشل کد مبل : aytak101 کیفیت : کارگاهی درجه۱ تولیدی: آی تک کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی (قابل تغییر به راش) پا سنگ پایه: طرح ساده یا خراطی به سلیقه مشتری نشیمن کار : فوم سرد درجه۱ پارچه :سافت(قابل تغییر)،مسکو،ملیتا،چوپر،ادرین،پرفکنو رنگ پارچه:نا محدود نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷نفره )(قابل تغییر) سایر: .... ضمانت نامه : ۲سال ضمانت پارچه جزو ضمانت نمیباشد

-۵%
جدید

مبل راحتی

مبل منچستر

۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :منچستر کد مبل : padora101 کیفیت : کارگاهی درجه یک تولیدی:پادورا کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی نشیمن کار : فوم سرد ۱۰و۳۵ پارچه :سافت(قابل تغییر) رنگ پارچه:سفید کرم دسته و پشت :اسفنج ۳۰کیلویی ویژه زیر کار:بست فنر نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷نفره )(قابل تغییر) سایر:پایه های وسط دوبل_لمسه دست ضمانت نامه :۲۴ماه

-۷%
جدید

مبل راحتی

مبل چسترF

۱۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :چستر کد مبل : padora102 کیفیت : شرکتی تولیدی:پادورا کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی(قابل تغییر با راش) نشیمن کار : فوم سرد ۱۰و۳۵ پارچه :سافت رنگ پارچه:قهوه ایی دسته و پشت :اسفنج ۳۰کیلویی نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره ) سایر:لمسه دست ضمانت نامه :۲۴ماه

-۱۳%
جدید

مبل راحتی

مبل مارشال

۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :مارشال کد مبل : padora103 کیفیت : کارگاهی درجه۱ تولیدی:پادورا کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی(قابل تغییر با راش) نشیمن کار : فوم سرد ۱۰ پارچه :سافت چینی رنگ پارچه:قهوه ایی دسته و پشت :اسفنج ۱۷و۳۰کیلویی نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره )(قابل تغییر) زیر کار: بست فنر سایر:…. ضمانت نامه :۲۴ماه

-۹%
جدید

مبل راحتی

مبل سانی

۱۵,۸۰۸,۰۰۰ تومان

مدل مبل :سانی کد مبل : padora104 کیفیت : شرکتی تولیدی:پادورا کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی(تغییر راش) نشیمن کار : فوم سرد پارچه :سافت(قابل تغییر) رنگ پارچه:طوسی دسته و پشت :اسفنج ۳۰کیلویی زیر کار:بست فنر نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره ) سایر:..... ضمانت نامه :۲۴ماه

-۱۱%
جدید

مبل راحتی

مبل رزیتا

۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :رزیتا کد مبل : padora105 کیفیت : شرکتی تولیدی:پادورا کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار : فوم سرد پارچه : سافت رنگ پارچه:کرمی زیر کار:بست فنر نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره )(قابل تغییر) سایر:….. ضمانت نامه :۲۴ماه

-۹%
جدید

مبل راحتی

مبل ساتیا

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :ساتیا کد مبل : reply106 کیفیت : شرکتی تولیدی:محمد کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار : فوم سرد پارچه :سافت(وارداتی) رنگ پارچه:قهوه ایی دسته و پشت :اسفنج ۳۰کیلویی نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره ) سایر:….. ضمانت نامه :۲۴ماه

-۱۰%
جدید

مبل راحتی

مبل نیو رئال

۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :نیو رئال کد مبل : ghenaat101 کیفیت : کارگاهی تولیدی:قناعت کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار : فوم سرد۱۰ پارچه :کارلوس رنگ پارچه:طوسی دسته و پشت :اسفنج ۳۰کیلویی نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷نفره ) زیر کار: بست فنر سایر:….. ضمانت نامه :۲۴ماه

-۹%
جدید

مبل راحتی

مبل رئال

۱۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :رئال کد مبل :ghenaat102 کیفیت : شرکتی تولیدی:قناعت کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد(تغییر با راش) پارچه :سافت(وارداتی) رنگ پارچه:قهوه ایی دسته و پشت :اسفنج ۳۰کیلویی نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره ) کف کار:۱۵ویژه سایر:….. ضمانت نامه :۲۴ماه

-۹%
جدید

مبل راحتی

مبل کایرا

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :کایرا کد مبل : yeldiz204 کیفیت : شرکتی تولیدی: یلدیز کلاف کار : چوب نراد روسی نمای  کار : چوب نراد روسی کف کار : اسفنج ۳۰کیلویی ویژه پارچه : سافت (قابل تغییر به چرم) رنگ پارچه:سبز لجنی مکانیزم: دسته و پشت مکانیزم دار نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره ) سایر: اتصالات بدنه پیچ ۷سانت ام دی اف ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۷%
جدید

مبل راحتی

مبل فایکو

۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : فایکو کد مبل : padora108 کیفیت : شرکتی تولیدی:پادورا کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی(تغییر به راش) نشیمن کار : فوم سرد۱۰ پارچه :آردین رنگ پارچه:طوسی دسته و پشت :اسفنج ۳۰کیلویی نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷نفره ) زیر کار: بست فنر سایر: لمسه دست ضمانت نامه :۲۴ماه

-۱۶%
جدید

مبل راحتی

مبل نیورئال

۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :نیو رئال کد مبل : ghenaat103 کیفیت : کارگاهی تولیدی:قناعت کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار : فوم سرد۱۰ پارچه :کارلوس رنگ پارچه:طوسی دسته و پشت :اسفنج ۳۰کیلویی نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷نفره ) زیر کار: بست فنر سایر:….. ضمانت نامه :۲۴ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل لورا

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : لورا کد مبل : kenz114 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی(تغییر به راش) کف کار :یورولوکس ۳۵(البرز) پارچه : چند پارچه (کارلوس)(قابل تغییر) رنگ پارچه: به دلخواه مشتری نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قابل تغییر) سایر :… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل ورونا

۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : ورونا کد مبل : kenz115 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی(ترکیبی از چوب و فلز) کف کار :۳۵ ویژه یورولوکس(البرز) پارچه : کارلوس(قابل تغییر) رنگ پارچه: اتومبیلی(به دلخواه مشتری) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قابل تغییر) سایر :… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل راحتی

مبل چستر نیو

۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : چستر نیو کد مبل : kenz116 نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان کف کار : ۳۵ ویژه پارچه : ماریو نانو چرم نفرات : ۱+۱+۳+۳(۸نفره) سایر : لمسه دوزی دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل لورا

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : لورا کد مبل : kenz118 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی(تغییر به راش) کف کار :یورولوکس ۳۵(البرز) پارچه : چند پارچه (کارلوس)(قابل تغییر) رنگ پارچه: به دلخواه مشتری نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قابل تغییر) سایر :… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل راحتی

مبل مارال

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : مارال کد مبل : kenz119 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی کف کار :یورولوکس ۳۵ویژه پارچه : چند پارچه (کارلوس)(قابل تغییر) رنگ پارچه: به دلخواه مشتری نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قابل تغییر) پشت و دسته:اسفنج ۳۰کیلویی سایر :لمسه دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل آرال

۱۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان

مدل مبل : آرال کد مبل : kenz120 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی کف کار :۳۰ کیلویی پارچه : کارلوس (قابل تغییر) رنگ پارچه: به دلخواه مشتری نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%
جدید

مبل راحتی

مبل تورین

۱۵,۹۱۲,۰۰۰ تومان

مدل مبل : تورین کد مبل : kenz121 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی کف کار :۳۰ کیلویی البرز پارچه : هانزو (قابل تغییر) رنگ پارچه: به دلخواه مشتری دسته کار: ۳۰ کیلویی نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%
جدید

مبل راحتی

مبل چستر ترک

۲۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : چسترترک کد مبل : kenz122 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی چوپ تک نفره:سوپر راش گرجستان کف کار :یورولوکس۳۵ ویژه پارچه : ... رنگ پارچه: به دلخواه مشتری نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%
جدید

مبل راحتی

مبل چستر ورجینا

۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : چستر ورجینا کد مبل : kenz123 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی کف کار :۳۵ ویژه پارچه : سلینا(قابل تغییر) رنگ پارچه: به دلخواه مشتری نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قابل تغییر) سایر:لمسه دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل سلویا

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : سلویا کد مبل : kenz124 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی کف کار :یورولوکس۳۵ ویژه(البرز) پارچه :کادیز رنگ پارچه: به دلخواه مشتری نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل راحتی

مبل فرانچسکو

۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : فرانچسکو کد مبل : nildeco102 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب راش گرجستان نشیمن کار: ۳۰کیلویی پارچه: ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره)(قابل تغییر) سایر :.... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل راحتی

مبل مارشال

۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : مارشال کد مبل : nildeco101 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار:۳۰کیلویی پارچه : ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷ نفره)(قابل تغییر) سایر :..... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل ایفل

۱۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :ایفل کد مبل :nildeco103 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار: فلزی طلایی نشیمن کار:۳۰ کیلویی پارچه :ماریو نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره)(قابل تغییر) سایر :... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل فلوریدا

۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : فلوریدا کد مبل : nildeco104 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان نشیمن کار: ۳۰کیلویی پارچه: ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره)(قابل تغییر) سایر :…. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل راحتی

مبل رئال

۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : رئال کد مبل : nildeco105 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان نشیمن کار: اچ ار پارچه: ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره)(قابل تغییر) سایر :…. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%
جدید

مبل راحتی

مبل ال شزلون

۱۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : ال شزلون کد مبل : nildeco106 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی نشیمن کار: اچ ار پارچه: ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱۲نفره سایر :…. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

مبل راحتی

مبل پیکو

۱۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : پیکو کد مبل : nildeco107 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی نشیمن کار: اچ ار پارچه: ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷نفره)(قابل تغییر) سایر :…. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل راحتی

مبل منچستر

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : منچستر کد مبل : nildeco109 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : فلز آبکاری شده نشیمن کار: اچ ار پارچه: ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷نفره)(قابل تغییر) سایر :…. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل راحتی

مبل F

۱۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : F کد مبل : nildeco110 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب نراد روسی نشیمن کار: اچ ار پارچه: ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره)(قابل تغییر) سایر :…. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل راحتی

مبل فرانچسکو

۱۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : فرانچسکو کد مبل : nildeco111 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ ونمای کار : چوب راش گرجستان نشیمن کار: اچ ار پارچه: ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره)(قابل تغییر) سایر :…. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۱۰%
جدید

مبل راحتی

مبل کاج

۸,۱۱۲,۰۰۰ تومان

مدل مبل : کاج کد مبل : dizaiin101 کیفیت : کارگاهی تولیدی : دیزاین کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی نشیمن کار: فوم سرد۱۰ پارچه: چوپر (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۲+۳ (۷نفره)(قابل تغییر) سایر :…. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۷%
جدید

مبل راحتی

مبل نیورز

۸,۱۱۲,۰۰۰ تومان

مدل مبل : نیو رز کد مبل : dizaiin102 کیفیت : کارگاهی تولیدی : دیزاین کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : رزین نشیمن کار: فوم سرد۱۰ پارچه: مازراتی (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره)(قابل تغییر) سایر :…. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

به فروشگاه خودتان

به فروشگاه مبل برند خوش آمدید …

بالاترین سطح اطمینان را در خرید اینترنتی تجربه کنید …

فروشگاه اینترنتی

سرویس خواب

-۳%

سرویس خواب

سرویس خواب آروشا

۲۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : آروشا کد مبل : kenz501 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی MDF24 MIL رنگ : پلی اورتان ۲۱ پارچه : برند سافت و قابل تغییر سایر : لمسه کاری دست مطلقات شامل : دو عدد پا تختی ، کنسول آینه دار و دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۸%

سرویس خواب

سرویس خواب کتیبه

۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : کتیبه کد مبل : kenz502 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF رنگ : پلی اورتان پارچه : برند سافت و قابل تغییر سایر : لمسه کاری دست مطلقات شامل : دو عدد پاتختی دو کشو، کنسول آینه دار و دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۵%

سرویس خواب

سرویس خواب لیون

۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : لیون کد مبل : kenz503 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی و MDF روکش دار رنگ : پلی اورتان پارچه : برند سافت و قابل تغییر سایر : لمسه کاری دست مطلقات شامل : دو عدد پاتختی تک کشو، کنسول سه کشو آینه دار و دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۱۰%

سرویس خواب

سرویس خواب پاریس

۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : پاریس کد مبل : kenz504 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF رنگ : پلی اورتان پارچه : برند سافت و قابل تغییر سایر : لمسه کاری دست مطلقات شامل : دو عدد پاتختی دو کشو CNCکار، کنسول شش کشو آینه دار و دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%

سرویس خواب

سرویس خواب گوزل

۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : گوزل کد مبل : kenz505 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF و چوب نراد روسی رنگ : اتومبیلی (کرم) پارچه : برند سافت و قابل تغییر سایر : لمسه کاری دست مطلقات شامل : دو عدد پاتختی دو کشو،یک عدد آینه قدی، میز آرایش آینه دار و دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%

سرویس خواب

سرویس خواب لوتوس

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : لوتوس کد مبل :kenz506 کیفیت : شرکتیen نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF و روکش ملچ رنگ : اتومبیلی (کیتون) پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : دو عدد پاتختی دو کشو ،میزآرایش آینه دار و فایل سه کشو،دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) سایر:قسمت ستون پاخور کاملا چوب ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%

سرویس خواب

سرویس خواب آلفا

۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : آلفا کد مبل : kenz507 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF وچوب راش رنگ : اتومبیلی (بژ طلایی) پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : دو عدد پاتختی تک کشو،میز آرایش آینه دار و فایل چهارکشو،دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) سایر:قسمت ستون پاخور کاملا چوب ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۸%

سرویس خواب

سرویس خواب پرنس

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : پرنس کد مبل : kenz508 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب راش رنگ : سندبلانس (ضدخش) پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : میزآرایش آینه دار سه کشو اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۵%

سرویس خواب

سرویس خواب آداک

۱۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : آداک کد مبل : kenz509 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF و چوب نراد با روکش ملیچ رنگ : اتومبیلی پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : دو عدد پاتختی تک کشو،میزآرایش آینه دار سه کشو و دارای صندلی و پاو جلو تخت اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : هخامنش کد مبل : kenz510 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF رنگ شده و چوب نراد رنگ : اتومبیلی پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : دو عدد پاتختی دو کشو،میزآرایش آینه دار سه کشو و دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%

سرویس خواب

سرویس خواب تندیس

۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : تندیس کد مبل : kenz511 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF خام با روکش ملیچ رنگ : اتومبیلی پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : دو عدد پاتختی تک کشو،میزآرایش آینه دار قدی دوکشو و دارای صندلی،فایل چهارکشو اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : آریسان کد مبل : kenz512 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF خام با روکش ملیچ،چوب نراد روسی برای پایه ها رنگ : اتومبیلی پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : دو عدد پاتختی تک کشو،میزآرایش آینه دار دارای صندلی کم جا اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) سایر:سرتخت چستر لمسه دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%

سرویس خواب

سرویس خواب کلبه

۱۳,۸۳۲,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : کلبه کد مبل : kenz513 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF خام و چوب نراد روسی برای پایه ها و سرتخت رنگ : اتومبیلی پارچه : برند سافت و قابل تغییر سایر : سرتخت بدون لمسه (قبل تغییر به لمسه) مطلقات شامل : دو عدد پاتختی تک کشو، میزآرایش آینه دار دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۷%
جدید

سرویس خواب

سرویس خواب لوییز

۸,۲۱۶,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : لوییز کد مبل : kenz514 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF پارچه :سافت ( قابل تغییر) مطلقات شامل : دو عدد پاتختی تک کشو،میز آرایش آینه دار اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) سایر:... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

سرویس خواب

سرویس خواب گوزل

۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : گوزل کد مبل : kenz515 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF و چوب نراد روسی رنگ : اتومبیلی (بژ) پارچه : برند سافت و قابل تغییر سایر : لمسه کاری دست مطلقات شامل : دو عدد پاتختی دو کشو،یک عدد آینه قدی، میز آرایش آینه دار و دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۶%
جدید
۸,۷۳۶,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : پالرمو کد مبل : kenz516 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : روکش ملامینه با پایه های چوب رنگ : خاکستری پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : دو عدد پاتختی دو کشو اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) سایر:... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۵%
جدید

سرویس خواب

سرویس خواب آکاژو

۸,۵۲۸,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : آکاژو کد مبل : kenz517 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : روکش ملامینه با پایه های چوب رنگ : فندوقی پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : دو عدد پاتختی دو کشو،میزآراریش آینه دار ودارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) سایر:… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۶%
جدید

سرویس خواب

سرویس خواب راندو

۸,۷۳۶,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : راندو کد مبل : kenz518 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : روکش ملامینه با پایه های چوب رنگ : کرمی پارچه : برند سافت و قابل تغییر مطلقات شامل : دو عدد پاتختی دو کشو،میزآرایش آینه دار ودارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) سایر:… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

سرویس خواب

سرویس خواب کلبه

۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : کلبه کد مبل : kenz519 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF  و چوب نراد روسی برای پایه ها و سرتخت پارچه : برند سافت و قابل تغییر سایر : لمسه دست مطلقات شامل : دو عدد پاتختی سه کشو، میزآرایش آینه دار دارای صندلی اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۷%
جدید
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : سنبلانس کد مبل : kenz520 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF  و چوب نراد روسی پارچه : برند سافت و قابل تغییر سایر : لمسه دست مطلقات شامل : یک عدد پاتختی سه کشو، میزآرایش آینه دار اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

سرویس خواب

سرویس خواب عروس

۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : عروس کد مبل : kenz521 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF  و چوب نراد روسی برای پایه ها و سرتخت سایر : لمسه دست مطلقات شامل : دو عدد پاتختی تک کشو، میزآرایش آینه دار اندازه : ۱۶۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۱۱%
جدید

سرویس خواب

سرویس خواب کلبه

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدل سرویس خواب : کلبه کد مبل : kenz522 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : MDF رنگ : به دلخواه مشتری اندازه : ۹۰×۲۰۰ (قابل تغییر) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

مبل های مکانیزم دار

-۳%

مبل مکانیزم دار

مبل اوانتوس

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : اوانتوس کد مبل : kenz201 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان کف کار : ۳۵ ویژه پارچه : چرم پارچه - نانو نفرات : ۱+۱+۳+۳ سایر :تختخواب شو (مکانیزم) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۸%
جدید

مبل مکانیزم دار

مبل کایرا

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :کایرا کد مبل : yeldiz202 کیفیت : شرکتی تولیدی: یلدیز کلاف کار : چوب نراد روسی نمای  کار : چوب نراد روسی کف کار : اسفنج ۳۰کیلویی ویژه پارچه : سافت (قابل تغییر به چرم) مکانیزم: دسته و پشت مکانیزم دار نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره ) سایر: اتصالات بدنه پیچ ۷سانت ام دی اف ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۹%
جدید

مبل مکانیزم دار

مبل کایرا

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :کایرا کد مبل : yeldiz203 کیفیت : شرکتی تولیدی: یلدیز کلاف کار : چوب نراد روسی نمای  کار : چوب نراد روسی کف کار : اسفنج ۳۰کیلویی ویژه پارچه : سافت (قابل تغییر به چرم) رنگ پارچه:کرمی مکانیزم: دسته و پشت مکانیزم دار نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره ) سایر: اتصالات بدنه پیچ ۷سانت ام دی اف ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۹%
جدید

مبل راحتی

مبل کایرا

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :کایرا کد مبل : yeldiz204 کیفیت : شرکتی تولیدی: یلدیز کلاف کار : چوب نراد روسی نمای  کار : چوب نراد روسی کف کار : اسفنج ۳۰کیلویی ویژه پارچه : سافت (قابل تغییر به چرم) رنگ پارچه:سبز لجنی مکانیزم: دسته و پشت مکانیزم دار نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره ) سایر: اتصالات بدنه پیچ ۷سانت ام دی اف ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۹%
جدید

مبل مکانیزم دار

مبل کایرا

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل :کایرا کد مبل : yeldiz205 کیفیت : شرکتی تولیدی: یلدیز کلاف کار : چوب نراد روسی نمای  کار : چوب نراد روسی کف کار : اسفنج ۳۰کیلویی ویژه پارچه : سافت (قابل تغییر به چرم) رنگ پارچه:کرمی مکانیزم: دسته و پشت مکانیزم دار نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره ) سایر: اتصالات بدنه پیچ ۷سانت ام دی اف ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل مکانیزم دار

مبل ویانا

۲۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : چستر ویانا کد مبل : kenz117 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب نراد روسی(ترکیبی از چوب و فلز) کف کار :۳۵ یورولوکس(البرز) پارچه : کارلوس(قابل تغییر) رنگ پارچه:(به دلخواه مشتری) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸ نفره)(قابل تغییر) سایر :… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

مبل مکانیزم دار

مبل اوانتوس

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : اوانتوس کد مبل : kenz202 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان کف کار : ۳۵ ویژه پارچه : چرم پارچه – نانو نفرات : ۱+۱+۳+۳ سایر :تختخواب شو (مکانیزم) ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۶%
جدید

مبل مکانیزم دار

مبل کایرا

۱۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان

مدل مبل : کایرا کد مبل : nildeco108 کیفیت : شرکتی نمایشگاه: نیل دکو کلاف کار : چوب نراد روسی پاسنگ کار : چوب راش گرجستان نشیمن کار: اچ ار پارچه: ماریو (قابل تغییر) نفرات : ۱+۱+۳+۳ (۸نفره)(قابل تغییر) مکانیزم: دسته و پشت مکانیزم دار سایر: ... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

میز نهارخوری

-۱۳%

میز نهارخوری

میزنهارخوری کم جا

۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان

مدل میز نهارخوری : کم جا کد مبل : kenz301 کیفیت : کارگاهی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب نراد روسی کف کار : اسفنج ۳۰ کیلویی پارچه : قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۱+۱ (۴ نفره)(قبل تغییر به نفرات) رنگ : پلی اورتان سایر :... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۷%
۹,۷۷۶,۰۰۰ تومان

مدل میز نهارخوری : ۶۰۸چستر کد مبل : kenz302 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب راش گرجستان کف کار : اسفنج ۳۰ کیلویی پارچه : سافت قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۱+۱ (۴ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران سایر :… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۷%

میز نهارخوری

میزنهارخوری ۶۱۰

۹,۷۷۶,۰۰۰ تومان

مدل میز نهارخوری :  ۶۱۰چستر کد مبل : kenz303 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب راش گرجستان کف کار : یورولوکس پارچه : سافت قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۱+۱ (۴ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران سایر :… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری : ۶۰۸چستر کد مبل : kenz304 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب راش گرجستان کف کار : اسفنج ۳۰ کیلویی پارچه : سافت قابل تغییر نفرات : ۱+۱+۱+۱+۱+۱ (۶ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران سایر :… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری۷۳۴

۱۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری : ۷۳۴ ابروباد کد مبل : kenz305 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:فلز آبکاری شده پارچه : برند مسکو نفرات : ۱+۱+۱+۱+۱+۱ (۶ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : MDFروکش وکیوم منبران،طرح سنگ سایر: لمسه دست ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری۷۳۳

۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری : ۷۳۳ کد مبل : kenz306 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو نفرات : ۱+۱+۱+۱+۱+۱ (۶ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : MDFروکش وکیوم منبران سایر: .... ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری۶۲۱

۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری :۶۲۱ کد مبل : kenz307 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو چینی نفرات : ۱+۱+۱+۱+۱+۱ (۶ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران درجه ۱ سایر: …. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۳%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری گرد

۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان

مدل میز نهارخوری : گرد چهارنفره کد مبل : kenz308 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز کلاف کار : چوب راش گرجستان نفرات : ۱+۱+۱+۱ (۴ نفره) سایر :… ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری۶۱۰

۱۳,۷۲۸,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری ۶۱۰ کد مبل : kenz309 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو نفرات : ۱+۱+۱+۱+۱+۱ (۶ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران درجه ۱ سایر: …. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری۶۰۸

۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری:۶۰۸ کد مبل : kenz310 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو نفرات : ۱+۱+۱+۱+۱+۱ (۶ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران درجه ۱ سایر: …. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری۶۲۹

۱۴,۲۴۸,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری:۶۲۹ کد مبل : kenz311 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو نفرات : ۱+۱+۱+۱+۱+۱ (۶ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران درجه ۱ سایر: …. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۲%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری ۶۲۹

۹,۹۸۴,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری:۶۲۹ کد مبل : kenz312 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو نفرات : ۱+۱+۱+۱ (۴ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران درجه ۱ سایر: …. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری۶۲۱

۹,۷۷۶,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری :۶۲۱ کد مبل : kenz313 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو چینی نفرات : ۱+۱+۱+۱ (۴ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران درجه ۱ سایر: …. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۴%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری۶۱۰

۹,۵۶۸,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری:۶۱۰ کد مبل : kenz314 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو نفرات : ۱+۱+۱+۱ (۴ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران درجه ۱ سایر: …. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۵%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری۶۱۲

۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری: ۶۱۲ کد مبل : kenz315 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو نفرات : ۱+۱+۱+۱ (۴ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران درجه ۱ سایر: …. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

-۸%
جدید

میز نهارخوری

میزنهارخوری لئون

۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان

مدل میزنهارخوری :لئون کد مبل : kenz316 کیفیت : شرکتی نمایشگاه : کنز پایه های کار:سوپر راش گرجستان پارچه : برند مسکو نفرات : ۱+۱+۱+۱ (۴ نفره)(قبل تغییر به نفرات) صفحه های کار : وکیوم منبران درجه ۱ سایر: …. ضمانت نامه : ۲۴ ماه

جلو مبلی

-۷%
جدید
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

مدل :گرد سه تیکه کد :ghenaat401 تولیدی:قناعت چوب پایه:چوب نراد رویه:MDF    

-۱۳%
جدید

جلو مبلی

جلومبلی۱۳۰

۳,۷۴۴,۰۰۰ تومان

مدل جلو مبلی:۱۳۰ کد :kenz401 نمایشگاه : کنز چوب پایه:سوپر راش گرجستان رویه:MDF صفحه کار: MDFطرح سنگ رنگ:فندوقی،گردویی،سفید(تنوع رنگ) اندازه: جلومبلی(۷۰×۱۱۰) سایر:سه تیکه عسلی ،دارای کشو

-۱۳%
جدید

جلو مبلی

جلومبلی۱۲۱

۳,۷۴۴,۰۰۰ تومان

مدل : جلو مبلی ۱۲۱ کد :kenz402 نمایشگاه : کنز چوب پایه:سوپر راش گرجستان رویه:MDF رنگ:فندوقی سایر:سه تیکه عسلی

-۱۳%
جدید

جلو مبلی

جلومبلی۱۱۱

۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان

مدل جلو مبلی :۱۱۱ کد :kenz403 نمایشگاه : کنز چوب پایه:سوپر راش گرجستان رویه:MDF صفحه کار: وکیوم منبران اندازه: جلومبلی(۷۰×۱۱۰) سایر:سه تیکه عسلی ،دارای کشو

-۹%
جدید

جلو مبلی

جلومبلی۱۰۷

۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان

مدل جلومبلی :۱۰۷ کد :kenz404 نمایشگاه : کنز چوب پایه:سوپر راش گرجستان رویه:MDF صفحه کار: وکیوم منبران رنگ:فندوقی،گردویی،(تنوع رنگ) اندازه: جلومبلی(۷۰×۱۱۰) سایر:سه تیکه عسلی ،دارای کشو

-۷%
جدید

جلو مبلی

جلومبلی۱۳۳

۳,۷۹۶,۰۰۰ تومان

مدل جلو مبلی :۱۳۳ کد :kenz405 نمایشگاه : کنز چوب پایه:سوپر راش گرجستان رویه:MDF صفحه کار: وکیوم منبران اندازه: جلومبلی(۷۰×۱۱۰) سایر:سه تیکه عسلی ،دارای کشو

-۷%
جدید

جلو مبلی

جلومبلی۱۳۱

۳,۷۹۶,۰۰۰ تومان

مدل جلو مبلی:۱۳۱ کد :kenz406 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه:سوپر راش گرجستان رویه:MDF رنگ:فندوقی،گردویی،سفید(تنوع رنگ) اندازه: جلومبلی(۷۰×۱۱۰) سایر:سه تیکه عسلی ،دارای کشو

-۶%
جدید

جلو مبلی

جلومبلی۱۳۴

۵,۶۱۶,۰۰۰ تومان

مدل جلو مبلی :۱۳۴ کد :kenz407 نمایشگاه : کنز کیفیت:شرکتی صفحه کار: وکیوم منبران،MDF،پایه های فلز رنگ: ابرو بادی اندازه: جلومبلی(۷۰×۱۱۰) سایر:سه تیکه عسلی ،دارای کشو

-۹%
جدید

جلو مبلی

جلومبلی۱۰۴

۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان

مدل جلو مبلی:۱۰۴ کد :kenz408 نمایشگاه : کنز کیفیت:شرکتی صفحه کار: وکیوم منبران پایه های کار:پلاستیک فشرده رنگ: گردویی اندازه: جلومبلی(۷۰×۱۱۰) سایر:سه تیکه عسلی ،دارای کشو

-۵%
جدید

جلو مبلی

جلومبلی۱۳۴

۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان

مدل جلو مبلی :۱۳۴ کد :kenz409 نمایشگاه: کنز کیفیت:شرکتی صفحه کار: وکیوم منبران،MDF،پایه های فلز رنگ: سفید اندازه: جلومبلی(۷۰×۱۱۰) سایر:سه تیکه عسلی ،دارای کشو

کنسول

جدید
۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : سه درب ناودانی معرق کد کنسول : schs101 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۵۵ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۹۲ کنسول سه درب ناودانی معرق از روکش کاوازینکو ایتالیایی ساخته شده است.کنسول سه درب ناودانی معرق دارای ست های ویترین، جاکفشی و جلو مبلی و میز تلویزیون می باشد.کنسول سه درب ناودانی معرق دارای رنگ بندی سفید، طلایی ومعرق می باشد. *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : چهار درب ناودانی کد کنسول : schs102 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۹۰ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۹۳ کنسول چهار درب ناودانی از جنس چوب راش وام دی اف می باشد که چنانچه میدانید چوب راش در برابر عوامل خارجی و حشرات چوب خوار مقاوم است و بنابراین عمر طولانی دارد و ام دی اف نیز در برابر رطوبت وپوسیدگی از مقاومت بالایی برخوردار است. در ساخت کنسول چهار درب ناودانی از چوب روس و راش می توان استفاده کرد که برای اطلاع از جزئیات هر کدام می توانید مقاله تفاوت چوب روس و راش را مطالعه کنید. *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : سه درب بغل خمره کد کنسول : schs103 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۵۲ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۹۷ کنسول سه درب بغل خمره در رنگ های سفید، طلایی و معرق طراحی شده است.کنسول سه درب بغل خمره در سایز دو درب نیز موجود می باشد.روکش به کار رفته در کنسول سه درب بغل خمره روکش کاوازینکو می باشد . روکش کاوازینکو نسبت به روکش های ملچ و آکاژو از شفافیت و کیفیت بالاتری برخوردار می باشد.روکش آکاژو مات می باشد و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : سه درب تمام خمره کد کنسول : schs104 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۷۲ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۹۲ کنسول سه درب تمام خمره از جنس چوب راش و ام دی اف می باشد.اسکلت اصلی و پایه های کنسول سه درب تمام خمره از چوب راش ساخته شده است و با توجه به اینکه چوب راش در برابر عوامل خارجی بسیار مقاوم می باشد، کنسول سه درب تمام خمره نیز بسیار مقاوم می باشد.ام دی اف به کار رفته در کنسول سه درب تمام خمره نسبت به نیوپان از مقاومت و شکل پذیری بالایی برخوردار است. *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول دو درب بغل خمره کد کنسول : schs105 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۲۰ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۹۷ کنسول دو درب بغل خمره در رنگ های سفید طلایی ،قهوه ای و معرق طراحی شده است.روکش معرق به کار رفته در نمونه معرق کنسول دو درب بغل خمره ابتدا توسط دستگاه لیزر برش می خورد و سپس توسط دست مونتاژ می شود.

جدید
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : آینه کنسول برنز کد کنسول : schs106 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی در ساخت آینه کنسول برنز از چوب های راش و ام دی اف استفاده شده است.چوب راش از مقاومت بالایی در برابر حشرات چوب خوار و قارچ های چوب برخوردار می باشد.مقاومت بالای چوب راش باعث طول عمر و کیفیت بالای آینه کنسول برنز شده است.در ساخت آینه کنسول برنز از چوب روس و راش می توان استفاده کرد که با مطالعه مقاله تفاوت چوب روس و راش می توانید ویژگی هر کدام را بدانید.

جدید
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : آینه و کنسول نقاشی کد کنسول : schs107 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۵۵ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۹۲ آینه و کنسول نقاشی از چوب های راش و ام دی اف ساخته شده است. اسکلت اصلی و پایه های آینه و کنسول نقاشی از چوب راش ساخته شده است.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : آینه و کنسول دو درب پایه خراطی کد کنسول : schs108 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۹۲ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۱۱۳ آینه و کنسول دو درب پایه خراطی از ترکیب چوب راش و ام دی اف ساخته شده است.اسکلت اصلی و پایه های آینه و کنسول دو درب پایه خراطی از چوب راش ساخته شده است.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول تمام خمره برنز خور کد کنسول : schs109 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۷۲ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۹۲ کنسول تمام خمره برنز خور از ترکیب چوب های راش و ام دی اف ساخته شده است.چوب راش و ام دی اف از مقاومت و شکل پذیری بالایی برخوردار هستند.اسکلت اصلی و پایه های کنسول تمام خمره برنز خور از چوب درجه یک راش ساخته شده است.در ساخت کنسول تمام خمره برنز خور از چوب های روس و راش می توان استفاده کرد.با مطالعه مقاله تفاوت های چوب روس و راش می توانید ویژگی هر کدام را بدانید.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول دو درب تمام خمره کد کنسول : schs110 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۲۵ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۹۴   کنسول دو درب تمام خمره روکش کاوازینکو ایتالیایی که روی آن نقاشی با دست انجام شده است و آن را به یک اثر هنری تبدیل کرده است. روکش به کار رفته در کنسول دو درب تمام خمره روکش کاوازینکو می باشد که یکی از به روز ترین روکش های موجود می باشد.روکش کاوازینکو ایتالیایی نسبت به روکش های ملچ و آکاژو از کیفیت و شفافیت بالاتری برخوردار است.روکش آکاژو مات می باشد و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.

جدید
۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول دو درب جناقی کد کنسول : schs111 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۱۳ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۹۲   کنسول دو درب جناقی از جنس چوب راش و ام دی اف می باشد.پایه ها و اسکلت اصلی که کلاف های کنسول دو درب جناقی را تشکیل می دهد از جنس چوب راش می باشد.چوب راش بدلیل مقاومت بالا در برابر عوامل خارجی استحکام بالایی به کنسول دو درب جناقی بخشیده است.در ساخت کنسول دو درب جناقی از چوب روس و راش می توان استفاده کرد.با مطالعه مقاله تفاوت چوب روس و راش ویژگی هر کدام را می توانید مشاهده کنید. *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول سه درب بغل خمره کشودار کد کنسول : schs112 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۵۰ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۹۶ کنسول سه درب بغل خمره کشودار در دو مدل معرق و روکشی طراحی شده است.در نمونه های معرق کنسول سه درب بغل خمره کشودار برش معرق ابتدا توسط دستگاه لیزر انجام میشود وسپس توسط دست مونتاژ میشود. در ساخت کنسول سه درب بغل خمره کشودار از چوب روس و راش می توان استفاده کرد و می توانید برای اطلاع از جزئیات این دو چوب مقاله تفاوت چوب روس و راش را مطالعه کنید.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول دو درب تمام خمره برنز خور کد کنسول : schs113 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۲۵ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۹۴   کنسول دو درب تمام خمره برنز خور از جنس چوب راش و ام دی اف می باشد.چوب راش و ام دی اف از مقاومت بالایی در برابر حشرات چوب خوار و قارچ ها برخوردار می باشند.کلاف های کنسول دو درب تمام خمره برنز خور شامل اسکلت اصلی و پایه ها از جنس چوب راش است.در ساخت کنسول دو درب تمام خمره برنز خور از چوب روس و راش می توان استفاده کرد و برای اطلاع از جزئیات این دو چوب می توانید مقاله تفاوت چوب روس و راش را مطالعه کنید.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول سه درب جناقی کد کنسول : schs114 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۵۰ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۹۵   کنسول سه درب جناقی دارای رنگ بندی قهوه ای، سفید صدفی، طلایی و معرق می باشد.در نمونه معرق ابتدا روکش معرق توسط دستگاه لیزر برش می خورد و سپس روکش برش خورده توسط دست مونتاژ می شود.همچنین در نمونه معرق کنسول سه درب جناقی از روکش کاوازینکو ایتالیایی نیز استفاده شده است.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول دو درب بغل خمره ای کد کنسول : schs115 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۲۰ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۹۷ کنسول دو درب بغل خمره ای تمام چوب می باشد که در ساخت آن از چوب راش و ام دی اف استفاده شده است.چوب راش و ام دی اف در برابر عوامل خارجی همچون حشرات چوب خوار و قارچ ها بسیار مقاوم می باشند و به همین دلیل از طول عمر بالایی برخوردار هستند.از دیگر ویژگی های چوب راش و ام دی اف شکل پذیری بالای آن ها می باشد که جلوه کنسول دو درب بغل خمره ای را دو چندان کرده است.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.  

جدید
۶,۰۲۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول دو درب تمام خمره سفید کد کنسول : schs116 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۲۵ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۹۴   کنسول دو درب تمام خمره سفید از ترکیب چوب راش و ام دی اف ساخته شده است.ام دی اف نسبت به نئوپان از قابلیت های فیزیکی بالایی برخوردار است و همچنین مقاومت بیشتری دارد.کلاف های کنسول دو درب تمام خمره سفید که شامل اسکلت اصلی و پایه های آن می شود از چوب راش ساخته شده است.چوب راش نیز در برابر عوامل خارجی مانند حشرات چوب خوار و قارچ های چوب بسیار مقاوم می باشد.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : آینه و کنسول دو درب کشودار کد کنسول : schs117 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۵۵ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۹۲   آینه و کنسول دو درب کشودار از ترکیب چوب راش و ام دی اف ساخته شده است.چوب راش از مقاومت بالایی در برابر حشرات چوب خوار و سایر عوامل خارجی برخوردار است.کلاف های آینه و کنسول دو درب کشودار که شامل پایه ها و اسکلت اصلی می باشد از چوب راش ساخته شده است. *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : آینه و کنسول تک درب بغل خمره کد کنسول : schs118 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۷۵ عرض = ۴۵ ارتفاع = ۹۶   آینه و کنسول تک درب بغل خمره از چوب های با کیفیت و مقاوم راش و ام دی اف ساخته شده است. اسکلت اصلی و پایه های آینه و کنسول تک درب بغل خمره را چوب راش تشکیل می دهد که باعث کیفیت بالا و طول عمر بالای آینه و کنسول تک درب بغل خمره می شود.همچنین در ساخت آینه و کنسول تک درب بغل خمره از چوب روس و راش نیز می توان استفاده کرد که با مطالعه مقاله تفاوت چوب روس و راش می توانید ویژگی هر کدام را بدانید.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : آینه و کنسول دو درب ناودانی کد کنسول : schs119 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۹۲ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۱۱۳   آینه و کنسول دو درب ناودانی از جنس چوب راش و ام دی اف می باشد.کلاف آینه و کنسول دو درب ناودانی شامل پایه ها و اسکلت اصلی از جنس چوب راش می باشد.چوب راش از مقاومت بالایی در برابر حشرات و قارچ ها برخوردار می باشد.همچنین در ساخت آینه و کنسول دو درب ناودانی از چوب روس و راش می توان استفاده کرد که با مطالعه مقاله تفاوت چوب روس و راش ویژگی هر کدام را مطلع شوید.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول :آینه و کنسول سه درب ناودانی کشودار کد کنسول : schs120 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۹۳ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۱۵۵   آینه و کنسول سه درب ناودانی معرق می باشد که روکش معرق آن به وسیله دستگاه لیزر برش می خورد و مونتاژ دست می باشد.آینه و کنسول سه درب ناودانی در رنگ های سفید صدفی، سفید کرم خش و روکش قهوه ای طراحی شده است.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : آینه و کنسول سه درب تمام خمره کد کنسول : schs121 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۹۲ عرض = ۵۰ ارتفاع = ۱۷۲   آینه و کنسول سه درب تمام خمره در رنگ های سفید، قهوه ای و معرق طراحی شده است.در نمونه معرق آینه و کنسول سه درب تمام خمره ابتدا روکش معرق به وسیله دستگاه لیزر برش می خورد و سپس به وسیله دست مونتاژ می شود.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول تک درب ناودانی معرق کد کنسول : schs122 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۷۵ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۹۶   کنسول تک درب ناودانی معرق از چوب راش و ام دی اف ساخته شده است.کلاف های کنسول تک درب از جنس چوب راش می باشد و شامل پایه ها و اسکلت اصلی کنسول می باشد.کنسول تک درب ناودانی معرق در رنگ های سفید، کرم خش و قهوه ای طراحی شده است.کنسول تک درب ناودانی معرق دارای ست جاکفشی،ویترین و میز تلویزیون می باشد.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول چهار درب بغل خمره کد کنسول : schs123 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۷۲ عرض = ۴۵ ارتفاع = ۹۶   کنسول چهار درب بغل خمره در رنگ بندی سفید و طلایی طراحی شده است. جنس کنسول چهار درب بغل خمره از چوب راش وام دی اف می باشد. چوب راش به علت مقاوم بودن در برابر حشرات چوبخوار از طول عمر بالایی برخوردار است.ام دی اف به کار رفته در این محصول از نوع درجه یک و موجب با کیفیت شدن این محصول شده است.در ساخت کنسول چهار درب بغل خمره از چوب روس و راش می توان استفاده کرد که در مقاله تفاوت چوب روس و راش به توضیح آن پرداخته ایم.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

جدید
۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان

مدل کنسول : کنسول سه درب صوفیا کد کنسول : schs122 کیفیت : شرکتی تولیدی : صنایع چوب سیدی اندازه : طول = ۱۲۰ عرض = ۴۸ ارتفاع = ۹۵   بر روی بدنه کنسول سه درب صوفیا رنگ پولیشی قرار گرفته است که ضدخش می باشد و باعث شفافیت و نگهداری از سطوح آن می شود. کنسول سه درب صوفیا با رنگ پولیشی منظم وتمیز به کار رفته براقیت وجلای چشم گیری دارد.رنگ پولیشی استفاده شده در کنسول سه درب صوفیا از رنگ مرغوب بوده و روکش آن به صورتی است که لکه نمی گیرد.   *ارسال این محصول به سراسر کشور رایگان می باشد.

میز تلویزیون

-۸%
جدید

میز تی وی

میزتی وی ترک

۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: ترک کد :kenz601 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: چوب نراد روسی جنس: MDF رویه: روکش ملچ رنگ: اتومبیلی(کیتون) اندازه: ۱۶۰

-۶%
جدید

میز تی وی

میزتی وی ۷۳۴

۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: ۷۳۴ کد :kenz602 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: طلایی (فورتیک) جنس: MDF رویه : وکیوم منبران (کره ایی) رنگ: فندوقی اندازه: ۱۶۰(قابل تغییر)

-۱۱%
جدید

میز تی وی

میزتی وی جردن

۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: جردن کد :kenz603 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: چوب نراد روسی جنس: MDF رویه: MDFبا روکش ملچ رنگ: سفید اندازه: ۱۶۰(قابل تغییر)

-۶%
جدید

میز تی وی

میزتی وی۷۱۱

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: ۷۱۱ کد :kenz604 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: سوپر راش گرجستان جنس: MDF رویه:وکیوم منبران رنگ: فندوقی اندازه: ۱۶۰(قابل تغییر)

-۶%
جدید

میز تی وی

میزتی وی۷۳۳

۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: ۷۳۳ کد :kenz605 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: سوپر راش گرجستان جنس: MDF رویه:وکیوم منبران رنگ: فندوقی،طلایی اندازه: ۱۶۰(قابل تغییر)

-۸%
جدید

میز تی وی

میزتی وی۷۳۴

۴,۵۱۵,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی :۷۳۴ کد :kenz606 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز پایه:فلزی جنس: MDF رویه:وکیوم منبران رنگ: ابروبادی اندازه: ۱۶۰(قابل تغییر)

-۷%
جدید

میز تی وی

میزتی وی۷۳۱

۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: ۷۳۱ کد :kenz607 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: سوپر راش گرجستان جنس: MDF رویه:وکیوم منبران رنگ: فندوقی اندازه: ۱۸۰(قابل تغییر)

-۱۹%
جدید
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: ۴تیکه کد :kenz608 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: پلاستیک فشرده تراکم بالاabs جنس: MDF رویه:وکیوم منبران رنگ: سفید(به دلخواه مشتری) اندازه: ۱۴۰به ۱۷۰(قابل تغییر)

-۱۸%
جدید
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: ۲تیکه کد :kenz609 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: پلاستیک فشرده تراکم بالا abs جنس: MDF رویه:وکیوم منبران رنگ: سفید(به دلخواه مشتری) اندازه: ۱۶۰(قابل تغییر)

-۱۶%
جدید

میز تی وی

میزتی وی سون

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: سون کد :kenz610 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: سوپر راش گرجستان جنس: MDFوچوب رویه:وکیوم منبران رنگ:سفید(به دلخواه مشتری) اندازه: ۱۴۰(قابل تغییر)

-۱۳%
جدید

میز تی وی

میزتی وی سون

۲,۲۵۷,۵۰۰ تومان

مدل میز تی وی: سون کد :kenz611 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز چوب پایه: سوپر راش گرجستان جنس: MDFوچوب رویه:روکش درخت ملیچ رنگ:سفید(به دلخواه مشتری) اندازه: ۱۴۰(قابل تغییر

-۱۸%
جدید
۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان

مدل میز تی وی: متمدل آمریکایی کد :kenz612 کیفیت: شرکتی نمایشگاه : کنز جنس: MDFوچوب رویه:روکش درخت ملچ رنگ:به دلخواه مشتری اندازه: ۱۶۰(قابل تغییر)

صفحات اینستاگرام ما را می توانید دنبال کنید.

ارتباط با ما

ارتباط ما به سرعت خواهد بود تا بتوانیم فروش بهتری را تجربه کنیم.

سوالی بپرسید

مقالات سایت ما می تواند به شما کمک کند تا هوشمندانه عمل کنید.

مشاهده وبلاگ

بهترین محصولاتی که برای شما مفید است

میز نهارخوری

 

مبل برند

 

اطلاعات بیشتر

سرویس خواب

 

مبل برند

 

اطلاعات بیشتر

مبلمان شیک

 

مبل برند

 

اطلاعات بیشتر

برندهای ویژه فروشگاه ما

برای خرید به مشاوره نیاز دارید؟ هم اکنون تماس بگیرید : ۳۴۵۳۰۳۳۴-۰۱۷