کنسول چهاردرب

2,692,000 تومان

مدل کنسول : کنسول چهار درب

کد کنسول : mgolestan802

کیفیت : کارگاهی درجه یک

تولیدی :مدرن گلستان

جنس:MDFرنگ خور

پایه:چوب

سایر:دستگیره تمام استیل

کنسول چهاردرب

2,692,000 تومان

سنجش