میزنهارخوری۷۳۴

20,079,000 تومان

مدل میزنهارخوری : 734 ابروباد

کد میز : kenz305

کیفیت : شرکتی

نمایشگاه : کنز

پایه های کار:فلز آبکاری شده

پارچه : برند مسکو

نفرات : 1+1+1+1+1+1 (6 نفره)(قبل تغییر به نفرات)

صفحه های کار : MDFروکش وکیوم منبران،طرح سنگ

سایر: لمسه دست

ضمانت نامه : 24 ماه

میزنهارخوری۷۳۴

20,079,000 تومان