میزنهارخوری رویان

8,100,000 تومان

مدل میزنهارخوری : رویان

کد مبل : esch310

کیفیت : شرکتی

تولیدی: استانبول چوب

پایه های کار:چوب راش گرجستان

پارچه : برند سافت

نفرات : 1+1+1+1+1+1 (6 نفره)(قبل تغییر به نفرات)

صفحه های کار : روکش راش

سایر: ….

ضمانت نامه : 24 ماه

میزنهارخوری رویان

8,100,000 تومان

سنجش