میزنهارخوری اپل

11,220,000 تومان

مدل میزنهارخوری : اپل

کد مبل : esch309

کیفیت : شرکتی

تولیدی: استانبول چوب

پایه های کار:چوب راش گرجستان

پارچه : برند سافت

نفرات : 1+1+1+1+1+1+1+1 (8نفره)(قبل تغییر به نفرات)

صفحه های کار : روکش راش

اسفنج:35کیلویی ویژه یورتان

سایر:صندلی های دوپشتی

ضمانت نامه : 24 ماه

میزنهارخوری اپل

11,220,000 تومان

سنجش