مبل پروانه

7,060,000 تومان

مدل مبل : پروانه

کد مبل : ada103

کیفیت : شرکتی

نمایشگاه:ADA

کلاف کار : چوب چنگلی

نشیمن کار : فوم سرد13 سانتی

پاسنگ و نمای کار: MDF

پارچه :یزد(قابل تغییر)

اسفنج:17کیلویی

نفرات : 1+1+2+3 (7نفره )(قابل تغییر)

سایر: ….

ضمانت نامه : 2سال ضمانت

مبل پروانه

7,060,000 تومان

سنجش