جلومبلی صدف

1,612,500 تومان

مدل جلو مبلی:صدف

کد  :pytkht406

کیفیت: شرکتی

تولیدی : پایتخت

چوب پایه:پلیمر توپر

رویه:MDF آرین سینا درجه یک

سایر:دارای کشو،سه تیکه عسلی

جلومبلی صدف

1,612,500 تومان

سنجش