جلومبلی حلال

3,200,000 تومان

مدل : حلال

کد:kenz401

چوب پایه:سوپر راش گرجستان

رویه: MDF

رنگ: فندوقی(به دلخواه مشتری)

سایر:سه تیکه عسلی

جلومبلی حلال

3,200,000 تومان

سنجش