جلومبلی اهورامشکی

1,456,000 تومان

مدل جلو مبلی: اهورا مشکی

کد  :pytkht413

کیفیت: شرکتی

تولیدی : پایتخت

چوب پایه:پلیمر توپر

رویه:MDF آرین سینا درجه یک

سایر:دارای کشو،سه تیکه عسلی

جلومبلی اهورامشکی

1,456,000 تومان

سنجش