جلومبلی آیسل

1,620,800 تومان

مدل جلو مبلی:آیسل معمولی

کد  :pytkht402

کیفیت: شرکتی

تولیدی : پایتخت

چوب پایه:پلیمر توپر

رویه:MDF آرین سینا درجه یک

سایر:دارای کشو،سه تیکه عسلی

جلومبلی آیسل

1,620,800 تومان

سنجش